> Silleda |Outubro 2021

O Concello será o titular das estradas PO-210 e PO-211

O Consello da Xunta autorizou a transferencia dos viais de conexión coas estacións do tren

> Redacción

A mediados deste mes de outubro o Consello da Xunta de Galicia autorizou o decreto polo que se aproba o cambio de titularidade a prol do Concello de Silleda das estradas autonómicas PO-210 e PO-211, que unen a poboación da vila coas estacións ferroviarias. O Concello de Silleda solicitou ao departamento de Infraestruturas da Xunta a transferencia da titularidade das citadas vías autonómicas cuxa finalidade inicial de acceso ás estacións de ferrocarril de Silleda e da Bandeira decaeu co progresivo abandono das terminais de tren.

Trátase de dúas vías autonómicas que discorren na súa totalidade polo municipio de Silleda e teñen un tráfico rodado de ámbito fundamentalmente local. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, de acordo cos informes emitidos polos servizos da Axencia Galega de Infraestruturas de Pontevedra, formula a proposta favorable de transferencia da estrada PO-210, de algo máis de 2 quilómetros de lonxitude, que une A Bandeira coa estación ferroviaria da Bandeira; e da estrada PO-211, que comunica Silleda e a estación ferroviaria da vila, cunha lonxitude de 3,37 quilómetros.

 

Competencia municipal

A transferencia a prol do Concello de Silleda tramítase de acordo co previsto na Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, que establece a súa aprobación por decreto da Xunta, a proposta da Consellería competente en materia de estradas, e logo do acordo entre as administracións implicadas.

Co cambio de titularidade aprobado polo Consello da Xunta o Concello terá a competencia para actuar nestes treitos e asume a responsabilidade da súa conservación e mantemento. O decreto aprobado polo Executivo autonómico produce efectos desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. 

Silleda aproba 2 novas axudas á creación de emprego

As iniciativas son para un establecemento en Lamela e un centro pedagóxico

> Redacción

O Concello de Silleda vén de outorgar dúas novas axudas ao emprendemento a través do Plan Municipal de Creación de Emprego do Concello de Silleda. Na última sesión da Xunta de Goberno Local aprobáronse as dúas subvencións: unha para Patricia Pereiro López, con 2.400 euros, e outra para Beatriz Rey Gómez, por valor de 2.700 euros.

No primeiro dos casos, trátaxe dunha axuda a un establecemento sito na parroquia de Lamela (de alimentación e estanco). A contía da axuda desglósase en 900 euros por alta no réxime de autónomos, 600 por apertura do local, e outros 900 euros pola contratación dunha traballadora.

A outra axuda é para a apertura dun centro pedagóxico na rúa Santa Olaia a nome de Beatriz Rey Gómez, que a maiores da subvención anterior ten outra contía por tratrarse dunpa persoa en situación de parada de longa duración (300 euros).

Dende que se puxo en marcha este programa de axudas no ano 2015 pola Concellería de Emprego de Silleda son xa máis de 40 as persoas emprendedoras e entidades subvencionadas.

 

Melloras no programa

O programa deste ano aumenta as contías respecto a anos anteriores. Así, a axuda por apertura de local comercial pasa de 300 a 600 euros, e a Alta no Réxime de Cotización de Autónomos de 600 a 900 euros. Ademais, modifícouse o importe máximo da axuda, que pasa de 3.600 a 4.200 euros. O programa tamén valora a maiores a perspectiva de xénero, con discriminación positiva no apartado referido á contratación de persoal.

Puntúase que o promotor/a do proxecto sexa parado/a de longa duración; a apertura de local; a alta no Réxime de Autónomos; a contratación de persoal; e prímanse aqueles proxectos relacionados co sector primario, medio ambiente ou que aposten polo I+D+I.

Tamén se outorgan a maiores puntos extra, para aqueles casos nos que os proxectos sexan promovidos por mulleres con cargas familiares de unidades monoparentais. 

Rematadas as obras de mellora da contorna de Ponte Taboada

Os traballos foron realizados a través da convocatoria da Axencia Galega de Turismo para o embelecemento no Camiño 

> Redacción

As obras de mellora no tramo do Camiño de Santiago ao seu paso pola parroquia de Taboada, cunha serie de actuacións para a conservación, protección e embelecemento do tramo de calzada que segue á ponte románica sobre o río Deza están xa rematadas. Os traballos contaron coa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio e consistiron na restauración manual da pedra fundacional da Ponte.

A actuación, cun investimento de 19.511,25 euros realizouse a través das axudas da Consellería de Turismo para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño, e con fondos municipais. Por este tramo discorre o Camiño do Sudeste (coñecido tamén como Vía da Prata) e o Camiño de Inverno.

Con esta actuación, o Concello de Silleda quere continuar mellorando a conservación do Camiño e a súa contorna para poñer en valor o patrimonio histórico, cultural e natural.

Retiráronse as actuáis pías de cemento na fonte da contorna (que se sustituiron por outras de granito), e mellorouse e limpouse todo o entorno. Ademais, debido á falta de mantemento, as escorrentías de auga estaban xa afectando a traza nesta zona, polo que se buscou restituir os cursos orixinais das augas, comenzando por limpar as canles laterais que estaban atoadas.

 

Traballos

A intervención no Camiño consistiu en traballos de roza e limpeza manual, e a drenaxe das augas que discorren polo camiño á canle da beira esquerda (baixando cara ao río Deza) en varios puntos.

Estes traballos, tal e como figura na memoria da intervención, foron sometidos a control arqueolóxico e as canalizacións foron soterradas recuperando os cachotes que conforman o propio camiño, varios deles fóra do seu sitio.

Tamén se recolocaron e asentaron algunhas das pedras dos laterais que se atopaban soltas. Ademais de limpar a pedra, a cargo de dúas restauradoras, onde se atopa a inscrición fundacional (do ano 912) tamén se colocou un pequeno panel informativo (revisado por unha paleógrafa e unha licenciada en Filoloxía Clásica) á súa beira coa reproducción exacta do seu contido. 

Silleda conta con 100 prazas máis de aparcamento

Un total de 60 están na mazá de Progreso, Morón e Condes do Deza, e outras 40 na Condes do Deza

> Redacción

Dende o pasado mes de setembro a veciñanza de Silleda e as persoas visitantes dispoñen dun novo parquin público e gratuito na céntrica mazá formada polas rúas Morón, Progreso e Condes do Deza. Esta dotación foi posible grazas ao convenio asinado coa propiedade dos terreos –a empresa Fernández Sarmiento S.A– que cedeu a parcela para habilitar o estacionamento.

O parquin conta con 60 prazas que se suman ás outras 40 gañadas co estacionamento en batería nas dúas marxes de Condes do Deza. A entrada ao novo parquin realízase polo tramo de Morón. Os traballos de adecuación deste novo espazo de uso público iniciáronse o pasado mes de agosto.

No caso deste convenio, ao ter que realizar un investimento de 25.000 euros para que se puidese acondicionar como aparcamento, o acordo coa familia propietaria inclúe unha cláusula relativa á amortización deste investimento. Así, no caso de que o acordo se rescindira antes de trancorridos 2 anos (tempo calculado para amortizar o investimento público tendo en conta o volume de vehículos usuarios), a propiedade tería que indemnizar ao Concello.

 

Agradecementos

Este acordo súmase a outros asinados con particulares en Silleda nos últimos anos, caso da rúa Cartaxena e a rúa María Colmeiro, nos que tamén se levaron a cabo distintas obras para a súa adecuación como estacionamento, segundo explicaron dende o goberno local.

Este novo estacionamento, ademais de convertirse nunha bolsa de aparcamento importante no centro da vila, tamén virá a reforzar o espazo de estacionamento durante a execución da humanización da rúa Progreso. Dende o Concello de Silleda, o alcalde agradeceu en nome de toda a veciñanza á entidade propietaria desta parcela e a todas as familias que cederon no seu día terreos para uso público a súa disposición e xenerosidade.  

Contacto

Director Xerente: Manuel Núñez Fiuza

Deseño e maquetación: Bearisa
Colaboradores: Iago Mouriño, Bartolo Landiño, Tomás Troitiño,
David Devesa, Luis Lince, Pedro Carrio, Manuel Estévez e González Bearisa.

Administración-Publicidade: Rúa Arenal 1 Entrechán - Lalín.
Tlf.: 986 780 615986 780 615 • Fax: 986 780 615 • Móvil: 625 120 810625 120 810
e-mail: manuelfiuza@gmail.com

 

www.lalinecomarca.es