> Silleda |Xuño 2022

O Servizo de Axuda no Fogar (SAF) deu 11 novas altas dende o pasado mes de abril

O servizo municipalizado hai 2 meses tamén ampliou as horas aos usuarios xa atendidos

> Redacción

O Servizo de Axuda no Fogar (SAF) do Concello de Silleda vén de dar 11 novas altas dende o pasado mes de abril, data na que ademais se municipalizou este servizo básico que depende do departamento de Benestar Social.

Destas novas altas, a maior parte delas corresponden a persoas cunha dependencia de grao 3, que se corresponden cos casos máis graves.

Ademais das novas altas, tamén se procedeu a realizar un total de 5 ampliacións de horas a persoas que xa estaban dadas de alta no servizo. Todas estas novas incorporacións e ampliacións realizáronse seguindo a lista de agarda nun servizo que a día de hoxe conta cun total de 78 persoas usuarias. Dende o Concello de Silleda, a responsable de Benestar, Ángela Troitiño, explica que o servizo se está a estabilizar despois do proceso de subrogación da plantilla, “un proceso laborioso que durou varios meses e que remataba o pasado mes de abril ca municipalización do servizo”, engade. Así mesmo, a concelleirat amén agradeceu a colaboración amosada pola plantilla, ca que dende o Concello de Silleda xa se solventou toda a débeda que a empresa concesaria tiña co personal.

 

Prestación básica

O Servizo de Axuda no Fogar (SAF) é unha prestación básica dos Servizos Sociais Comunitarios que presta un conxunto de atencións a persoas ou unidades de convivencia no propio domicilio para facilitar o seu desenvolvemento e a permanencia no seu medio habitual. Entre os seus obxectivos está mellorar a calidade de vida das persoas usuarias, favorecer a súa autonomía personal no propio fogar, entre outros.

O Concello licita obras en 17 tramos do rural por importe de 1,2 millóns de euros

Serán nas parroquias de Pazos, Martixe, Carboeiro, Manduas, Parada, Laro, Ponte, Moalde, Escuadro, Fiestras, Silleda-Siador e Graba 

> Redacción

O executivo silledense deu este mes o visto bo á apobración dos pregos de contratación e o expediente de contratación dun novo investimento, con máis de 1,2 millóns de euros a través do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. “É un investimento histórico na extensa rede viaria do noso rural”, dixo o alcalde, Manuel Cuiña.

Estes novos 17 tramos en distintos puntos do termo municipal suman aproximadamente 20 kilométros de lonxitude. O prezo de licitación sitúase en 1.248.132,73 euros. Reformarase o vial da parroquia de Pazos dende a ponte do TAV ata o lugar de Quintás.

En Martixe se mellorará todo o viario do núcleo de Martixe de Abaixo e en Manduas o lugar de Andamollo. En Carboeiro realizarase o tramo dende Carboeiro de Francia ata o acceso a mosteiro e na Bandeira renovarase o firme do vial da Devesa, dende o Centro de Saúde ata o enlace ca pista de San Brais, en Chapa.

 

Parroquias

Na parroquia de Parada as obras de mellora viaria afectarán a dous tramos que discorren entre os lugares de Mediodaldea e Outeiro. Tamén en Ponte se renovarán outros dous tramos: o que vai dende Vilar ata Rosende e que une esta localidade coa parroquia de O Castro, paralelo á AP-53.

En Moalde arraxaránse as pistas que dan acceso aos lugares de Meda e San Xosé, e en Escuadro realizaránse obras nunha das pistas de maior lonxitude: o acceso a Paredes dende a estrada nacional 640.E na parroquia de Fiestras o proxecto inclúe o arranxo integral do vial do lugar de Barcia. Tamén en Silleda se levará a cabo a mellora do viario que da acceso a Trasfontao, dende a N-525 ata o lugar de Costoia, xa na parroquia de Siador, ata o entronque co vial autonómico PO-201. En Graba, mellorará o acceso ao lugar de Santa Mariña, dende a estrada provincial a Forcarei ata esta aldea, pasando polos núcleos de Outeiro, Penalta e Fontao. Competa a dotación a parroquia de Laro co arranxo de dous tramos: o que vai dende Pelures a Forcas e dende este último lugar ata Sante..

Melloras na Escola Infantil por importe de 23.300 euros

Para o vindeiro curso o centro conta con 71 nenos e nenas de 0 a 3 anos admitidos

> Redacción

A Xunta acometeu obras de mellora na escola infantil de Silleda, pertencente á rede pública autonómica, por un montante de 23.300 euros. O xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, visitou este mes de xuño este centro acompañado do alcalde, Manuel Cuíña, co obxectivo de comprobar o resultado dos traballos realizados.

Perfecto Rodríguez explicou que esta intervención enmárcase no programa de obras de mellora que de maneira periódica se leva a cabo nas escolas que dependen do Consorcio, co fin de garantir o correcto mantemento e bo estado das instalacións. No caso do centro de Silleda, as actuacións realizadas afectaron tanto a elementos internos como externos da escola. Así, mellorouse o patio exterior de xogos, coa reposición do caucho continuo e do céspede artificial; e tamén colocouse unha nova varanda de madeira para separar esta zona de lecer do resto do patio.

Así mesmo, aumentáronse as condicións de eficiencia enerxética do inmoble ao impermeabilizar a cuberta na zona das aulas de 2-3 anos. Ademais, substituíronse os biombos móbiles das aulas de 1-2 anos e de 2-3 anos por tabiques lixeiros con illamento interior acústico e unha porta de paso corredoira de madeira.

As obras desenvolvidas axustáronse ás acordadas previamente coa comunidade educativa e contaron coa supervisión técnica do Consorcio e do Concello, que foi o encargado de executalas. O ente autonómico sufraga o 100% dos traballos mediante a compensación das liquidacións que corresponden abonar ao ente local por este servizo público.

 

Prazas e gratuidade

Para o vindeiro curso 2022-2023 a escola infantil de Silleda ten admitidos a 71 nenas e nenos de 0 a 3 anos para as seis unidades que ten autorizadas. A partir de setembro, a Xunta aplicará a gratuidade xeral da educación infantil para todo o alumnado en todas as escolas: as públicas, as de iniciativa social, as privadas e as que son dos Concellos, sempre que estean ao corrente co Consorcio. 

Contacto

Director Xerente: Manuel Núñez Fiuza

Deseño e maquetación: Bearisa
Colaboradores: Iago Mouriño, Bartolo Landiño, Tomás Troitiño,
David Devesa, Luis Lince, Pedro Carrio, Manuel Estévez e González Bearisa.

Administración-Publicidade: Rúa Arenal 1 Entrechán - Lalín.
Tlf.: 986 780 615986 780 615 • Fax: 986 780 615 • Móvil: 625 120 810625 120 810
e-mail: manuelfiuza@gmail.com

 

www.lalinecomarca.es