> LalínMaio 2021

Silleda executa o “Plan Concellos” e cancela a débeda con Sogama

O Concello de Silleda, gobernado por Manuel Cuíña, segue adiante co seu saneamento das contas municipais. As obras do “Plan Concellos”, coa mellora de 7 viais en distintos puntos do municipio xa rematadas. A empresa adxudicataria, “Taboada y Ramos”, executou traballos o pasado mes de maio en 2 tramos no Camiño de O Foxo, preto de Silleda. Esta actuación, cun investimento que supera os 200.000 euros incluiu a dotación de aglomerado en quente, tamén no Camiño de O Foxo (ata o enlace coa rúa República Arxentina), no lugar de Cimadevila, na parroquia de Escuadro; en O Marco, na parroquia de Siador, e a pista de Maril, en Fiestras. Tamén se arranxou outro vial en O Ribeirao (Negreiros) e outras dúas en Manduas, no tramo de Vilaverde-Medelo e en A Moa. Ademáis, o Concello de Silleda vén de rematar con outra débeda histórica, a contraída coa Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama). Esta débeda foi obxecto no ano 2013 dunha sentencia xudicial, que obrigou ao Concello a pagar a débeda pendente, con 387.375 euros, máis intereses de demora. No plan de pagos establecidos no seu día polo goberno socialista de Silleda, acordouse dende 2013 un primeiro pago de 81.261,85 euros, e posteriormente os intereses e cotas de amortización cada ano, que rondaron os 14.000 euros cada unha.

> LalínAbril 2021

O Concello investirá 1,22 millóns de euros no rural

O pleno do Concello de Lalín aprobou por unanimidade 1,22 millóns de euros do plan de obras no rural lalinense. Os fondos proceden dos remanentes de tesourería da liquidación do exercicio 2020. Estes cartos están destinados a adicar os remanentes de tesourería da liquidación do exercicio 2020 a un completo plan de obras destinado ao rural lalinense. Do montante total destacan 815.555 euros para actuacións en pistas do rural, ademais doutros 5.000 euros para roteiros polo municipio e outros 5.000 para o museo de Doade. Por unanimidade aprovouse o investimento de 8,5 millóns de euros do expediente de contratación de servizos enerxéticos de alumeado do Concello por importe de 8,5 millóns de euros. Será un contrato de 12 anos, cun desembolso de 14,4 millóns de euros, a razón de 1,2 millóns de euros ao ano. Isto implicará a renovación total do alumeado público municipal, un total de 8.300 puntos de luz e cadros. Dos 8,5 millóns de euros será o IDEA do Estado quen aporte o 80 por cento e o Concello correrá co 20 por cento restante.

O pleno telemático do concello, acadou a unanimidade de todos os grupos para respaldar esta iniciativa. Segundo asegurou o alcalde, cando remate este mandato “creo que haberá investido máis de 40 millóns de euros. Esperemos que se noten. Iso non é só a mellora estética, a maiores, o Concello de Lalín non pon só o alumeado novo, senón que traerá consigo un aforro entorno a 500.000 euros ao ano”. 

Contacto

Director Xerente: Manuel Núñez Fiuza

Deseño e maquetación: Bearisa
Colaboradores: Iago Mouriño, Bartolo Landiño, Tomás Troitiño,
David Devesa, Luis Lince, Pedro Carrio, Manuel Estévez e González Bearisa.

Administración-Publicidade: Rúa Arenal 1 Entrechán - Lalín.
Tlf.: 986 780 615986 780 615 • Fax: 986 780 615 • Móvil: 625 120 810625 120 810
e-mail: manuelfiuza@gmail.com

 

www.lalinecomarca.es