> Rodeiro |Febreiro 2018

Catorce familias de Rodeiro reciben este ano axudas á natalidade

Abriu o prazo para solicitar axudas por fillos e fillas menores de 3 anos a cargo.

> Redacción

Rodeiro é un dos poucos concellos da Comarca do Deza que conta actualmente con axudas á natalidade. De feito, na última convocatoria destas aportacións municipais para favorecer ás familias que deciden ter fillos finalmente foron 14 os beneficiarios das axudas. Todos eles repartiranse un total de 5.000 euros en axudas municipais á natalidade.
Entre os beneficiarios aparecen familias de distintos puntos do concello, en concreto tres deles residen en Rodeiro, dous en Álceme e unha en San Martiño de Asperelo. Ademais parroquias coma O Salto, Río, Santa Mariña de Pescoso, Guillar, San Cristovo de Az, Arnego, Camba e Riobó tamén contan entre os seus veciños con algún dos beneficiarios desta convocatoria de axudas.

 

Prestación por fillos menores de 3 anos
Ademais este mesmo mes o Concello de Rodeiro informou aos seus veciños da convocatoria da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos a cargo. 
Os beneficiarios serán quen teñan ao seu cargo fillos ou fillas menores de 3 anos na data de 1 de xaneiro de 2018 e que, por razón dos ingresos obtidos durante o ano 2016, non presentasen a declaración da Renda do citado exercicio 2016.
Esta axuda económica consiste nun pagamento único por cada fillo/a menor que a persoa solicitante teña ao seu cargo, sen que o mesmo fillo/a poida dar lugar a máis dunha prestación. Así, establécense 360 euros polo primeiro fillo ou filla, 1.200 euros polo segundo fillo ou filla e 2.400 euros cando sexa o terceiro ou terceira e sucesivos. Para optar a estas axudas é preciso documento de identidade da persoa solicitante, fotocopia do Libro de Familia ou certificación literal de nacemento do Rexistro Civil de cada un dos fillos/as menores de 3 anos, certificado de empadroamento conxunto de toda a unidade familiar e número de conta bancaria no que se desexa recibir a axuda.
O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata o vindeiro 21 de marzo de 2018. Para máis información os interesados poden dirixirse ao Servizo de Educación Familiar Municipal. 

> Rodeiro |Xaneiro 2018

Rodeiro promociona en Fitur o “Camiño do Inverno”

O alcalde, Luis López, asistiu en Madrid aos actos promocionais durante a celebración da feira de turismo.

> Redacción

O alcalde de Rodeiro, Luis López, estivo presente este mes de xaneiro en FITUR (Madrid) promocionando Rodeiro e en especial o Camiño do Inverno, un camiño a Santiago recoñecido oficialmente no 2016. Logo deste recoñecemento e de que a Xunta de Galicia procedera á sinalización completa do Camiño, dende o goberno de Rodeiro explicaron que “é importantísima a promoción para incrementar o número de peregrinos co conseguinte beneficio que iso conleva para Rodeiro”, segundo explicou o rexedor.
Nesta liña de promoción do Camiño de Inverno, e por primeira vez na historia, o Concello de Rodeiro estivo este ano presente na que é unha das feiras turísticas máis importantes do mundo, e sen dúbida a feira de produtos turísticos máis importante do Estado.
Durante a celebración de Fitur deste ano, o Camiño de Inverno tivo protagonismo nos stands de Galicia e Castela-León. No caso da comunidade autónoma veciña foi Ponferrada quen fixo unha importante aposta polo Camiño algo que é importante pois nesta localidade é o punto de inicio e por onde pasa tamén o Camiño Francés. Segundo explicou o alcalde, o Camiño de Inverno pasa por ser un dos produtos turísticos máis importantes de Rodeiro.

 

Ponte do Pedroso
Por outra banda, tamén co comezo do novo ano o goberno de Rodeiro traballa na busca de financiamento para mellorar as infraestruturas municipais, neste caso nun dos elementos máis importantes do patrimonio arquitectónico local coma é a Ponte do Pedroso. Esta ponte, dun só ollo de gran arco de medio punto, actualmente atópase estruturalmente en boas condicións pero é preciso actuar para retirar a gran cantidade de vexetación que a invade, segundo o goberno local que anunciou que vai realizar unha limpeza manual da zona.
A Ponte de Pedroso constitúe un paso obrigatorio para todos os peregrinos que percorren o Camiño de Inverno e tamén existe a crenza por estes lugares de nesta ponte localízase o centro de Galicia. O Concello obtivo os permisos preceptivos de Augas de Galicia e Patrimonio. Esta actuación levarase a cabo grazas a un convenio con AGADER, que asume case a totalidade dos custes derivados dos traballos de limpeza. 

> Rodeiro |Decembro 2017

O Concello muda a circulación na rúa do Colexio

Rodeiro contrata a 2 novos mestres de educación infantil.

> Redacción

Tal e como anunciara este mes o Concello de Rodeiro xa se fixo efectivo o cambio na chamada Rúa do Colexio. Nesta Rúa B, comunmente coñecida coma a Rúa do Colexio, acaban de facerse efectivos a totalidade dos cambios de sinalización e circulación anunciados polo goberno local. Deste xeito prohíbese circular aos vehículos en sentido descendente nesa rúa nas seguintes franxas horarias, que coinciden ca entrada e saída do alumnado no colexio: de luns a venres: de 9:15 a 9:45; de luns a xoves de 16:15 a 16:45 e os venres de 13:45 a 14:15
Lembran ademais dende o Concello que nestes horarios tampouco se pode estacionar na marxe dereita diante do colexio para que así poidan aparcar os autobuses para deixar ou recoller o alumnado. Outro cambio na zona é a prohibición de aparcar en batería diante do pub e supermercado situado nesta rúa.
Ademais o goberno local acometeu un cambio na ubicación do paso de peóns que había fronte da saída do colexio. Borrouse o que había de vello e pintouse outro nun sitio totalmente protexido dos coches que intentan estacionar. Tamén se procedeu ao pintado da liña central da estrada e a ámbalas dúas marxes da estrada pintouse a liña que delimita a zona de estacionamento.
Segundo explicaron dende o Concello, estes cambios pretenden protexer aos cativos que van ao colexio, e ao mesmo tempo tamén se pretende evitar o caos que hai nesta rúa en momentos determinados do día. Estas melloras foron realizadas polo Concello xa que a estrada é de titularidade municipal.

 

Novos mestres
Por outra banda, o Concello de Rodeiro, grazas á concesión dunha subvención da Xunta de Galicia, iniciou o procedemento de contratación de 2 mestres na especialidade de educación infantil para desempeñar traballos, durante 9 meses, no Punto de Atención á Infancia e no programa de conciliación laboral e familiar que se desenvolve todas as tardes na Casa da Cultura.
O proceso é igual a todos os que se levan no Concello de Rodeiro para calquera tipo de contratación e o goberno local destaca que este proceso se leva a cabo con transparencia e obxectividade. 

O goberno local mellora a piscina municipal

Substituíronse os bordillos e impermeabilizáronse os dous vasos.

> Redacción

Este mesmo mes de decembro remataron as obras que o Concello de Rodeiro levou a cabo no mantemento e mellora das instalacións da piscina municipal. Entre outras actuacións substituíronse os bordillos da piscina pequena e procedeuse á impermeabilización dos dous vasos. Segundo explicou o goberno local, trátase de “importantes melloras” nestas dependencias municipal.
Dende o Consistorio explicaron que no caso do vaso pequeno con estas obras acádanse “importantes beneficios” para os cativos pois existía un bordillo nesta piscina que provocaba numerosos cortes aos usuarios e afora e foi substituído por un de pedra que pon fin a este problema.
No caso do vaso grande destas instalacións municipais e tamén do pequeno, procedeuse ao seu impermeabilizalo. A piscina é unha instalación que tiña importantes gretas as cales provocaban que se perderan a diario miles de litros de auga nos meses nos que estaba aberta ao público. Segundo o goberno local, estas perdas supoñían un importante gasto para as arcas municipais porque esa auga repoñíase da dos tanques da traída de Rodeiro. 

 

Aforro de auga e electricidade
Deste xeito agora segundo sinalan no Concello “vaise aforrar moito diñeiro no tratamento da auga e aínda moito máis en electricidade pois a auga que se repoñía bombease desde cerca de onde se atopan as instalacións de Cogal e logo era tratada polas máquinas da planta potabilizadora para logo enviala á piscina”. Para repoñer a auga que se perdía non se podía utilizar a auga directamente do río e por iso recurríase á da traída de Rodeiro
O alcalde, Luís López, explicou que esta mellora vai ser moi beneficiosa porque o diñeiro que se vai aforrar en enerxía eléctrica e no tratamento de augas vai permitir atender mellor outras necesidades noutros ámbitos. Estas obras completan as realizadas o ano pasado no que se procedeu á substitución do peche perimetral, que nalgúns puntos estaba a punto de caer, e a instalación dunha zona de sombra. Para esta obra o Concello obtivo unha subvención do 80% do custo total por parte da Vicepresidencia da Xunta de Galicia. 

Medio Rural inviste 2 millóns de euros na parcelaria de Val de Camba

O alcalde asegura que “máis pronto que tarde volveremos a ver máquinas” nesta concentración.

> Redacción

O Concello de Rodeiro ten abertas todas as vías de negociación para levar a cabo a concentración parcelaria que os veciños e veciñas demandan no Val de Camba. Segundo explicou o alcalde, Luís López, “son moitos os futuros beneficiados do proceso de concentración parcelaria das 4 parroquias do Val de Camba”. O rexedor respondeu as peticións de información dos afectados sobre este proceso sinalando que “é tónica habitual do equipo de goberno non dicir as xestións que fai para acadar cousas ata que as consigue”, e asegurou que no caso da concentración parcelaria de Val de Camba “traballouse para conseguir financiación suficiente para darlle o pulo definitivo aos camiños que é o que máis diñeiro absorbe”.
Este traballo deu os seus froitos e segundo avanzou o goberno local, a Consellería de Medio Rural destinou case 2 millóns de euros para rematar a rede viaria. Agora, conseguido o diñeiro, foron os técnicos os que comezaron a facer o traballo de redacción do proxecto. López explicou a dificultade desta fase porque “houbo que comezar de novo todo porque a persoa que coñecía os novos camiños á perfección, Cortés, e que lle sería moi doado facer o proxecto tristemente non se puido contar ca súas importantísimas aportacións polo amplo coñecemento que tiña ao estar en campo toda o proceso de concentración”. 


Máquinas
Redactado o proxecto, dende o Concello explican que se leva a cabo o procedemento que esixe a lei, de feito recentemente estivo exposto ao público. Ademais da obtención dos permisos pertinentes administrativos, coma o de Augas de Galicia e o de Patrimonio, que son obrigatorios. Agora mesmo “estase nun punto no que máis pronto que tarde volveremos a ver máquinas na concentración”, asegura López. 
O alcalde de Rodeiro non quixo aventurar unha data exacta “porque cando hai procedementos abertos de por medio poden xurdir imprevistos e botar abaixo toda previsión inicial”. López explicou que as concentracións de por si son lentas pero hai que pensar que na do caso de Rodeiro comezouse en plena crise económica e chegou a ser a única en Galicia na que se traballaba”.

Contacto

Director Xerente: Manuel Núñez Fiuza

Deseño e maquetación: Bearisa
Colaboradores: Iago Mouriño, Bartolo Landiño, Tomás Troitiño,
David Devesa, Luis Lince, Pedro Carrio, Manuel Estévez e González Bearisa.

Administración-Publicidade: Rúa Arenal 1 Entrechán - Lalín.
Tlf.: 986 780 615986 780 615 • Fax: 986 780 615 • Móvil: 625 120 810625 120 810
e-mail: manuelfiuza@gmail.com

 

www.lalinecomarca.es

O Periódico | Lalín e Comarca en redes sociales :