> Agro |Decembro 2017

UU.AA pide unha moratoria no novo decreto de puríns

A maquinaria para adaptarse á norma custa entre 12.000 e 30.000 euros.

> Redacción

O vindeiro 1 de xaneiro entra en vigor o Decreto 988/2017, que regula anteriores normas da aplicación da Política Agraria Común (PAC) e unha das novidades que incorpora é que non poderá botarse o purín cos sistemas actuais de prato, canón nin abano. A nova norma obriga a empregar neste proceso inxectores que enterran o abono e emiten menos gas metano a atmósfera, para rebaixar os gases do efecto invernadoiro. O Ministerio de Agricultura publicou o decreto no BOE o mes pasado e o seu desenvolvemento é competencia das comunidades autónomas. Por iso dende Unións Agrarias agardan que as comunidades máis afectadas fagan unha fronte común para conseguir unha moratoria e evitar así sancións por incumprimento. Segundo o secretario comarcal de UU.AA, “non estamos en contra da norma, senón das formas”. Román Santalla explicou que “este cambio se fixo sen ningún tipo de comunicación ao sector, de xeito que si os afectados queremos cumprir co novo sistema dende xaneiro, será imposible porque non haberá aparatos para todos”. 

 

Moratoria e axudas
Dende UU.AA explican que estes novos aplicadores de purín teñen que levar un sistema de trituración para materiais que soen mezclarse co abono, coma a palla. O prezo destes instrumentos oscila entre os 12.000 e os 30.000 euros, e ademais o sindicato destaca que esta maquinaria non é moi frecuente no mercado. Por iso Santalla agarda que a conselleira de Medio Rural convoque un encontro co sector, no que o sindicato exporá a necesidade de poñer en marcha unha mesa de negociación, e mentres tanto é precisa unha moratoria de transición ata o ano 2020, ademais de habilitar unha liña de axudas que permita aos gandeiros adquirir estes novos sistemas. O perigo deste novo decreto é que si os gandeiros non cumpren coa nova normativa, poderían non cobrar a PAC o vindeiro ano. A norma contempla a posibilidade de que as comunidades autónomas apliquen excepcións en determinadas zonas, atendendo a características relacionadas coa súa orografía ou co clima. 

Medio Rural pedirá ao Mapama unha moratoria e excepcións para Galicia na aplicación das novas normas sobre uso de xurros

Ángeles Vázquez anuncia reunións con outras comunidades afectadas para facer fronte común.

> Redacción

A Consellería do Medio Rural trasladará ao Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente (Mapama) a necesidade de implantar un período de transición e diferentes excepcionalidades para Galicia na aplicación da normativa sobe xurros nas superficies agrícolas. 
Ademais de pedir unha moratoria, a Xunta demandará ao Goberno Central que teña en conta as especificidades de Galicia á hora de desenvolver esta lexislación. Estas excepcións solicítanse en función do sistema de explotación, para as granxas en extensivo, por orografía e edafoloxía, polas condicións do clima, por tamaño das explotacións e a súa dispersión e por motivos socioeconómicos.
No caso da orografía, lémbrase que unha porcentaxe importante do solo agrario útil de Galicia localízase en zonas de alta montaña ou con limitacións naturais. A pendente nalgunhas destas áreas faría imposible practicar o aboado tal e como establece a normativa.
Canto á edafoloxía, indícase que boa parte da nosa comunidade caracterízase por terreos de montaña pedregosos que impedirían a inxección do xurro. Pola climatoloxía, ponse de manifesto que Galicia é unha rexión con precipitacións elevadas durante períodos prolongados, que limita o tempo dispoñible para os labores agrícolas e que condiciona o acceso ás superficies e as prácticas de aboado.

 

Minifundismo
Con respecto ao tamaño das explotacións e a súa dispersión, destácase o predominio do minifundismo en granxas pequenas e medianas, que constitúen o 80% do total, e que o emprego de novos sistemas require potencia e maniobravilidade, algo inviable en moitos casos. Por último, por razóns socioeconómicas, sinálase que a normativa obrigaría a realizar novos investimentos, por carecer desta maquinaria específica de aplicación de xurros e que require ademais, en moitos casos, tractores con maior potencia.
Estas xestións diante do Ministerio súmanse as reunións que a Xunta está a manter con outras comunidades autónomas –tales como Castela e León, Cantabria e Asturias– para contrastar posturas e ver en que medida lles vai afectar ás súas explotacións a nova normativa, co fin de buscar un consenso e estudar posibles excepcións a estas prohibicións, que van condicionar os pagos directos da vindeira PAC 2018. 

As explotacións con control leiteiro terán maior puntuación nas axudas para plans de mellora de 2018

O prezo do leite segue a subir en Galicia e acada os 31,7 céntimos.

> Redacción

A Consellería do Medio Rural primará a aquelas explotacións gandeiras que conten con control leiteiro na próxima convocatoria de axudas para plans de mellora e novas incorporacións ao agro. Deste xeito atende unha petición das asociacións provinciais de control leiteiro (Africor) de Galicia. Así o anunciou este mes a conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez. As explotacións incorporadas ao control leiteiro das africores obterán máis puntos na valoración para o reparto destas achegas, de forma que terán tamén máis posibilidades de recibir maiores importes. Engadiu que a incorporación das granxas ao control leiteiro é un beneficio para todo o sector, xa que redunda nunha mellora da calidade do produto e da xenética dos rabaños. A Consellería do Medio Rural apoia o traballo que realizan as africores e Fefriga mediante diferentes achegas, que ata o ano 2020 superarán os 5 millóns de euros.
Aporta ata un máximo de 2,6 millóns de euros para a realización de probas para determinar o rendemento leiteiro do gando vacún dentro do Programa Galego de selección e mellora da raza frisona. Ademais, a consellería ten asinado un convenio co Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL) para asumir o custe das analíticas de control leiteiro. O acordo para as anualidades 2017-2020 é de 1,8 millóns de euros.
Así mesmo, Medio Rural mantén unha colaboración con Xenética Fontao que tamén favorece as africores en materia de mellora xenética do gando. Está asinado para as anualidades 2015 a 2018 por un importe total de 600.000 euros. 
Fefriga e as africores contan na actualidade con 2.800 explotacións inscritas en control leiteiro e no libro xenealóxico da raza frisona. 

 

Prezo do leite
O prezo do leite cru segue a subir en Galicia acadando unha media de 31,7 céntimos por litro durante o pasado mes de outubro, segundos datos do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). A media española é superior á galega, con 32,8 céntimos por litro. É o valor máis alto dende xaneiro de 2015. O pasado mes de outubro contabilizáronse en Galicia 8.117 gandeiros con entregas, que son 359 menos dos que había a comezos de ano.

Medio Rural avanza coa Fegamp o reparto do futuro Plan marco de mellora de camiños municipais

Este programa está dotado de 16 millóns de euros para o período 2018-2019.

> Redacción

O director xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), Miguel Pérez Dubois, reuniuse co presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, e demais membros da xunta de voceiros deste organismo para avanzar no deseño e execución do Plan Marco de mellora de camiños de titularidade municipal para o período 2018-2019. Na xuntanza participou tamén a directora xeral de Administración Local, Marta Fernández-Tapias.
Este plan está dotado cuns 16 millóns de euros no referido período e a intención da Xunta é buscar o máximo consenso posible cos concellos e os seus representantes na devandita Federación para o reparto destes fondos, partindo sempre de criterios obxectivos.
Así, unha vez feitas as asignacións fixas por concello e por habitantes e entidades de poboación, realizarase unha ponderación atendendo a coeficientes como a superficie de cada municipio, o grao de despoboamento e envellecemento da súa poboación e a súa agrariedade. Neste último caso utilizaranse baremos como a relación entre a superficie total do concello e a das súas explotacións agrogandeiras, o número de explotacións en relación coa poboación rural, os traballadores do agro sobre o total de habitantes do rural e a maquinaria agrícola en propiedade posta en relación coa poboación do agro.

 

Aumento das contías
Primaranse, así mesmo, os proxectos de xestión compartida e os procesos de fusión municipal, en aplicación dos criterios aplicables ás subvencións para entidades locais aprobadas no seu día polo Consello da Xunta, cun incremento do 50% das contías correspondentes.
Nesta xuntanza de traballo, o director da Agader puxo de manifesto que as infraestruturas rurais xeran cohesión social e territorial, mellorando as condicións de vida e traballo no medio rural. Así, salientou que por unha banda facilitan a accesibilidade e vertebración do territorio e, por outra, contribúen ao aumento da competitividade agraria e forestal, xa que facilitan o tránsito de maquinaria ás explotacións agrarias, o que redunda nunha maior axilidade das operacións e nunha redución de custos e dos tempos necesarios para poñer os produtos no mercado.

> Agro |Setembro 2017

A Xunta pon en marcha a Axencia Galega da Industria Forestal para axudar ao sector a avanzar, innovar e crear máis emprego

Feijóo considera que o decreto vai ser “unha ferramenta clave para revalorizar o sector da madeira”.

> Redacción

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou este verán a aprobación por parte do Consello do Goberno galego do decreto para a creación da Axencia Galega da Industria Forestal co obxectivo de axudar ao sector a avanzar, innovar e crear máis emprego de calidade.
“Aprobamos de xeito definitivo unha ferramenta clave para revalorizar o sector da madeira”, aseverou, subliñando que o sector forestal galego está formado por preto de 3.000 empresas, que empregan a máis de 80.000 persoas e facturan arredor de 2.000 millóns de euros.
Durante a súa intervención, Feijóo subliñou que o obxectivo é que o sector conte cun órgano específico que traballe en medidas concretas para a industria forestal: para incrementar o valor dos produtos, para incorporar cada vez máis emprego cualificado e para innovar con máis intensidade.
Con esta finalidade a axencia centrarase nas pemes que conforman a cadea forestal, e que pertencen a subsectores como a explotación forestal, na que se inclúen traballos de corta e saca, de silvicultura e comercialización de madeira en bruto; na primeira transformación, á que se dedican sobre todo os serradoiros; e na segunda transformación, da que forman parte os traballos de carpintería e mobles, madeira tratada e elaborada, fabricación de portas e ventás e o sector contract, entre outros.

 

Medidas
Na Axencia Galega da Industria Forestal, todos estes subsectores “terán un interlocutor, e, sobre todo, un colaborador para poñer en marcha medidas en distintos ámbitos”, dixo, referíndose a iniciativas para incentivar a utilización da madeira para a fabricación de produtos de consumo; para facer o sector máis competitivo a través da innovación e o deseño, con programas de renovación tecnolóxica e de aplicación da enxeñería; para fomentar o emprego de calidade, tanto a través da formación dos actuais empregados como coa incorporación de novos especialistas; para a busca de novos nichos de mercado, que sigan abrindo posibilidades de exportación; para favorecer a transferencia de coñecemento entre empresas e centros públicos de investigación forestal; e para captar o máximo número de fondos posibles nacionais e europeos no ámbito da innovación e biotecnoloxía forestal.
O presidente da Xunta subliñou que coa creación deste organismo se separa a xestión da industria das competencias vinculadas á política antiincendios e da ordenación da propiedade forestal. 

Cobideza exporta o seu queixo Dona Cobiña a Reino Unido e Andorra

A Cooperativa xa traballa nun novo proxecto para a fabricación de queixo con leite cru.

> Redacción

A sociedade cooperativa Cobideza, a través da súa queixería, Dona Cobiña, iniciou a súa primeira exportación de queixos Galegos ao Reino Unido e a Andorra. Un camión de queixos de denominación de orixe Arzúa Ulloa e Tetilla, ademais dalgún pedido de queixo ecolóxico, saíu este mesmo mes de setembro en dirección a estes países. 
En total, foron preto dun milleiro as pezas exportadas de Arzúa Ulloa en tamaño grande e varios milleiros as de queixo tetilla. Para Cobideza/Dona Cobiña este proceso supón un reto moi importante para a Queixería que recentemente comprou unhas novas instalacións no polígono industrial de Agolada. 
No desenvolvemento de todo o proceso a Dirección Xeral de Industrias Agroalimentarias estivo informada. A elaboración dos queixos foi realizada de forma totalmente artesanal e todo o produto foi fabricado á man e con leite de vacas en pastoreo. 

 

Novo proxecto
Por outra banda, a Queixería ten en proxecto iniciar un proceso de fabricación de queixo con leite cru, de xeito que nestes momentos se está traballando na selección das gandarías asociadas das que obter este tipo de leite, que ten que ter unhas calidades especiais supremas en canto a cualidades hixiénico-sanitarias e incluso nas calidades de graxas e proteínas, así como na alimentación do gando. 
Ademais Cobideza aproveitou a feira deste mes, “Se é de Lalín, é bo”, para realizar as primeiras degustacións deste novo produto, que neste momento se atopa en período de probas. A idea da Cooperativa é estar moi pendente dos mercados de proximidade, en especial da restauración local, que demanda un queixo artesán e tradicional para acompañar os suculentos cocidos galegos e particularmente de Lalín. 

Ao longo deste 2017 subscribíronse en Galicia máis de 42.000 pólizas de seguros agrarios, cun 10% máis de capital asegurado

O sector lácteo investirá este ano 34 millóns de euros nas súas industrias a través das axudas de transformación de Medio Rural.

> Redacción

No que vai de ano subscribíronse en Galicia un total de 42.340 pólizas de seguros agrarios, cun capital asegurado de case 450 millóns de euros. Esta última cifra supón un incremento do 10% respecto aos 408 millóns de euros do mesmo período de 2016.
Os datos foron avaliados nunha xuntanza de traballo pola directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén do Campo, e o director territorial Noroeste de Agroseguro, Ramón Martín. Nesta reunión ambos analizaron tamén a evolución da campaña de seguros para compensar os danos causados polas xeadas e o pedrazo no sector do viño.
Con respecto ás xeadas, unha vez realizadas as correspondentes peritaxes, concretouse a existencia dun dano medio do 84% nun total de 386 hectáreas de cultivo en catro das cinco denominacións de orixe de Galicia (todas, agás Rías Baixas). Segundo estes mesmos resultados, a principal afectación deuse na zona de Valdeorras, con arredor de 151 hectáreas, seguida de Monterrei, cunhas 105 ha, Ribeiro, con 28 ha, e Ribeira Sacra, con 64 ha.
No que atinxe aos danos por pedrazo, estanse rematando as peritaxes correspondentes das 100 hectáreas comunicadas polos propios damnificados. A avaliación ten en conta que nalgunhas zonas solápanse os danos por ambos fenómenos adversos. O pagamento farase efectivo de xeito conxunto, para cubrir os danos tanto das xeadas como da sarabia.

 

Sector lácteo
Por outra banda, a conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, sinalou este mes que o sector lácteo concentra o 43% das axudas para investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios, que este ano chega aos 24 millóns de euros. En concreto, no ámbito do leite, son 24 os proxectos seleccionados que suporán un investimento superior aos 34 millóns de euros en Galicia. Nestas iniciativas, as empresas contarán cunha achega de 10,25 millóns de euros de Medio Rural.
En total, esta liña de axudas ascende a 24 millóns de euros e chega a 144 empresas de todos os ámbitos: carne, viño, horta, etc. Con estas achegas a Xunta continúa apoiando ao sector agroalimentario galego, xa que é un elemento máis para o desenvolvemento das zonas rurais. De feito, as instalacións de transformación e comercialización de produtos agrarios posibilitan a viabilidade das explotacións, dando valor engadido ás producións e facilitando o seu acceso aos mercados, fomentando ademais a creación e mantemento de postos de traballo no rural.

A Xunta creará os premios á excelencia da calidade hixiénico-sanitaria de produtores de leite cru de vaca

Medio Rural quere recoñecerlle o seu traballo aos gandeiros comprometidos coa calidade.

> Redacción

A conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, anunciou a convocatoria dos premios á excelencia da calidade hixiénico-sanitaria de produtores de leite cru de vaca que recoñecerán a excelencia do seu proceso produtivo. Fíxoo durante a súa visita a unha explotación de vacún de Santiso, integrada no Rexistro de Explotacións Leiteiras de Calidade Diferenciada (Recaldi).
Precisamente son as granxas inscritas neste rexistro as que poden optar a este novo galardón promovido pola Xunta en colaboración co Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (Ligal). “Decidimos crear este premio pola enorme relevancia económica, social e mesmo medioambiental e cultural que o leite ten na nosa comunidade”, sinalou a Ángeles Vázquez. 
Segundo se sinala nas bases reguladoras deste novo recoñecemento, publicadas onte no Diario Oficial de Galicia (DOG), as explotacións leiteiras representan o auténtico motor de moitas bisbarras rurais, pola xeración de emprego e demanda de bens e servizos especializados que xeran. Así, a Consellería do Medio Rural decidiu recoñecer a aqueles gandeiros máis comprometidos co seu traballo e, polo tanto, coa calidade do leite cru que producen.

 

Condicións
Ángeles Vázquez explicou que o Ligal colaborará na selección das explotacións en base á información existente nas súas bases de datos. Na actualidade hai 4.905 explotacións están en disposición de usar o distintivo Galega 100% por cumprir cos requisitos de excelencia esixidos no Rexistro de Explotacións Leiteiras de Calidade Diferenciada.
Estes premios distinguirán ás explotacións en tres categorías en función do seu tamaño (pequenas, medianas e grandes) e á súa vez estas subdividiranse cada unha delas en tres grupos segundo o sistema de produción (intensivo ou extensivo). Recoñeceranse tamén especificamente as mellores explotacións ecolóxicas.
Poderán optar a estes recoñecementos todas as explotacións leiteiras de gando vacún de Galicia que realizan os seus autocontrois de calidade no Ligal, de tal xeito que consten na base de datos deste laboratorio os resultados das mostras de leite correspondentes ao período de referencia. As explotacións deberán atoparse de alta no Recaldi e, no caso das ecolóxicas, deberán estar inscritas no Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega), así como cumprir outras características técnicas que se detallan na convocatoria. 

> Agro |Xullo 2017

Medio Rural incrementa en 123 millóns de euros a dotación dos pagos da PAC da campaña 2017-2018

Permitirá superar no orzamento total os 166 millóns de euros, chegando a máis de 30.000 benficiarios.

> Redacción

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou a comezos deste mes de xullo a orde da Consellería do Medio Rural pola que se incrementa a dotación orzamentaria dos pagos da PAC correspondentes á campaña 2017/2018. O aumento cífrase en algo máis de 123 millóns de euros, polo que o importe total destinado a estes pagamentos superará os 166 millóns de euros, que chegarán a máis de 30.000 agricultores e gandeiros galegos.
A ampliación faise efectiva para amparar todas as solicitudes das axudas relativas aos pagos directos á agricultura e á gandaría no marco da aplicación da Política Agrícola Común en Galicia, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) e xestionadas polo Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga), adscrito á Consellería do Medio Rural.

 

Pago básico e pago verde
A maior parte destes fondos refírense aos chamados pago básico e pago verde. O primeiro deles ten que ver coa asignación de dereitos que teñen os agricultores e gandeiros e co número de hectáreas declaradas. O pago verde prima o mantemento de pastos, a diversificación de cultivos e as superficies de interese ecolóxico.
O aboamento destas cantidades forma parte da programación do Fondo Galego de Garantía Agraria para o conxunto do período 2017-2018, que abarca ata o mes de xuño do próximo ano. As campañas da PAC (no relativo ao primeiro piar, de pagamentos directos) comezan o seu prazo ordinario de pagos o día 1 de decembro de cada ano e rematan o 30 de xuño do ano seguinte. Estes fondos súmanse aos xa aboados e correspondentes á campaña 2016-2017, que superan en conxunto os 170 millóns de euros.
Galicia solicitou ao Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente a autorización para facer efectivo o anticipo dos pagos correspondentes á campaña 2017-2018, de forma que ata o 70% se poidan aboar entre o 16 de outubro e o 1 de decembro, para compensar aos agricultores afectados por incidencias como as xeadas ou a seca. 

A IXP Vaca e Boi ponse en marcha para os interesados en adherirse a este selo de calidade

A Xunta destina 6 millóns de euros ás axudas para o uso de instalacións e equipamentos no agro galego.

> Redacción

A conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, clausurou este mes en Lugo a primeira xornada técnica da Indicación Xeográfica Protexida Vaca e Boi de Galicia, celebrada coa finalidade de achegar toda a información precisa aos interesados en inscribirse nesta IXP, que dende este mes conta coa protección nacional transitoria coa súa publicación no DOG, polo que xa se pode comercializar. A este encontro asistiron uns 350 gandeiros aos que a conselleira animou a sumarse a este selo de calidade porque significa “unha oportunidade” para revalorizar os seus produtos. O obxectivo é que en decembro saian os primeiros produtos certificados ao mercado.
Ángeles Vázquez trasladou os seus parabéns ao Consello Regulador pola súa actividade e celebrou especialmente a presenza neste acto de representantes do sector, entre eles da Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Rubia Gallega (Acruga) e da Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca).
As expectativas do sector pasan por que a medio prazo se acollan a esta IXP arredor de 10.000 explotacións gandeiras, que se certifiquen en torno a 25.000 canais e se comercialicen unhas 8.500 toneladas de carne de vacún maior de calidade. Así mesmo, espérase unha recuperación do seu prezo e un incremento do valor engadido, cando menos dun 20%, que vai repercutir de xeito moi positivo en todo o sector.

 

Axudas equipamentos
A Consellería do Medio Rural achega un total de 6 millóns de euros na convocatoria deste ano das axudas para o fomento da utilización de instalacións e equipamentos en común en réxime asociativo. O orzamento supón un incremento do 112,5% en relación coas axudas concedidas na última convocatoria de 2016, que ascenderon a 2,8 millóns de euros.
Entre os proxectos que poderán ser subvencionados atópanse almacéns para maquinaria ou materias primas, naves para diverso tipo de gando e instalacións que melloran os labores propios das explotacións. Os beneficiarios serán as cooperativas agrarias.
O principal obxectivo destas axudas é o de acometer proxectos de carácter agropecuario de explotación conxunta polos socios de entidades asociativas que teñan un marcado carácter innovador ou de introdución de novas tecnoloxías. 

O Programa de desenvolvemento rural 2014-2020 executou xa máis de 115 millóns de euros

O comité de seguimento deu conta da aprobación de axudas por outros 400 millóns de euros.

> Redacción

O Comité de Seguimento do Programa de Desenvolvemento Rural 2014-2020 acaba de reunirse este mes en Leiro, Ourense, para analizar o grao de execución do PDR que chega xa a 115 millóns de euros. Como cada ano por estas datas convócase este encontro, presidido pola secretaria xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, Carmen Bouso, para valorar o avance dos proxectos e iniciativas desenvolvidos a través deste programa.
Nesta reunión deuse conta da aprobación de axudas por máis de 400 millóns de euros, o que supón que estea comprometido o 33% do total do importe programado no PDR para todo o período 2014-2020. Cómpre destacar que no ano 2016, o primeiro exercicio de posta en marcha deste PDR, chegáronse xa a executar 95 millóns de euros.
Ao comité de seguimento, ademais de todos os entes da Xunta implicados na xestión deste programa, asistiron os axentes sociais con representación no medio rural, portavoces da Comisión Europea e do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente. Aprovéitase neste foro para escoitar as inquietudes e suxestións do sector de cara a seguir avanzando na mellor execución dun programa de case 1.200 millóns de euros para o desenvolvemento do rural galego. 

 

Liñas de actuación
O PDR de Galicia 2014-2020 establece tres liñas básicas de actuación, de acordo cos obxectivos definidos pola Política Agraria Común. En primeiro lugar, fomentar a competitividade da agricultura galega mediante a modernización das explotacións agrícolas e forestais, a incorporación de agricultores mozos, a ordenación do territorio e a mellora da produtividade da industria agroalimentaria e forestal, promovendo a produción de alto valor engadido.
En segundo termo, conservar e revalorizar o patrimonio natural de Galicia, promover a xestión sustentable dos recursos naturais e a loita contra o cambio climático. Por último, a terceira gran liña de traballo do PDR busca mellorar a calidade de vida da poboación rural, fomentando a prestación de servizos básicos que axuden á súa fixación no territorio, a creación de emprego e a redución do risco de pobreza. 

Cobideza elevou a súa facturación en 2016 ata os 16 millóns

UPA estima unha redución da produción de leite porque “as vacas están secas da calor”.

> Redacción

A cooperativa Cobideza celebrou unha asemblea xeral na que aprobou as contas do ano pasado e renovou durante un ano o seu contrato coa industria Reny Picot. Será o quinto exercicio no que se manteña un convenio coa leiteira francesa, á que entregará 44 millóns de litros. Reny Picot garante a recollida de todo o produto, xa que agarda un incremento do 8%.
O presidente de Cobideza, Román Santalla, explicou que o ano pasado a facturación aumentou un 14% en comparación con 2015, xa que pasou de 13,83 a 15,98 millóns de euros, e para o presente exercicio agardan un incremento similar. Esta suba débese ao ascenso das vendas de leite e dos produtos dos seus almacéns en Silleda, Vila de Cruces e Cercio. A idea de Cobideza pasa por reformar, en 2017, as naves destas dúas últimas localidades.
Cobideza, con máis de 300 socios (dos que 230 venden leite), pechou o ano 2016 cuns beneficios de 19.214 euros, nos que figura un investimento de 700.000 euros na queixería que adquiriu a Avega, así coma no almacén de Silleda e a gasoliñeira, ademais de en maquinaria.

 

Efectos da calor
Por outra banda, a nivel de todo o Estado pero tamén con efectos en Galicia e na Comarca do Deza, o secretario xeral de UPA Galicia alertou este mes de que as granxas de vacún de leite perderon entre un 2 e un 4% da súa produción a consecuencia do estres sufrido polas vacas pola calor. Esta porcentaxe suporía entre 12.000 e 20.000 toneladas. 
UPA advertiu que a calor non só interferiu na cantidade de leite producida, senón que tamén variou a composición do produto e os custes. Segundo explicou o secretario de Gandeiría de UPA, Román Santalla, “As vacas consumían máis auga que nunca, o que provocou que coman menos, reducíndose a produción de graxa e de proteína do leite”. Ademais, UPA apunta que esta redución non só se rexistra en España xa que a vaga de calor tamén afectou ao resto da Unión Europea, polo que dende a organización consideran que esta tendencia farase extensiva á produción láctea europea. 

Contacto

Director Xerente: Manuel Núñez Fiuza

Deseño e maquetación: Bearisa
Colaboradores: Iago Mouriño, Bartolo Landiño, Tomás Troitiño,
David Devesa, Luis Lince, Pedro Carrio, Manuel Estévez e González Bearisa.

Administración-Publicidade: Rúa Arenal 1 Entrechán - Lalín.
Tlf.: 986 780 615986 780 615 • Fax: 986 780 615 • Móvil: 625 120 810625 120 810
e-mail: manuelfiuza@gmail.com

 

www.lalinecomarca.es

O Periódico | Lalín e Comarca en redes sociales :